Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Ασάφειες και έλλειψη συνεννόησης από τα αρμόδια Υπουργεία για τις κρατήσεις ΙΚΑ/ΕΤΑΜ των ΕΜΘ στα Μετοχικά Ταμεία – Κατάθεση Ερώτησης


Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Οικονομικών κατέθεσε σήμερα (23/03) ο Βουλευτής Έβρου και Αναπλ. Τομεάρχης Άμυνας της Ν Δ, Αναστάσιος Δημοσχάκης, σχετικά με τις ασάφειες και τις ασυνεννοησίες που παρατηρούνται για την απόδοση ή μη των κρατήσεων επικουρικής ασφάλισης ΙΚΑ/ΕΤΕΑΜ από τα Μετοχικά Ταμεία στους Εθελοντές Μακράς Θητείας.

Όπως αναφέρεται και στη γραπτή Ερώτηση οι Εθελοντές Μακράς Θητείας, χωρίς καμία ευθύνη τους, έχουν εμπλακεί σε ένα κυκεώνα νόμων και ρυθμίσεων, δίχως να έχει ξεκαθαρίσει από τα αρμόδια Υπουργεία το ζήτημα των κρατήσεών τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Σεπτέμβριο του 2015, στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»,  είχε συμπεριληφθεί η σχετική ρύθμιση, που θα έλυνε μια και καλή το πρόβλημά τους, αλλά δεν ψηφίστηκε τελικά. Με αποτέλεσμα να παραμένει το ομιχλώδες τοπίο σχετικά με την απόδοση ή μη των κρατήσεων επικουρικής ασφάλισης ΙΚΑ/ΕΤΕΑΜ, από τα Μετοχικά Ταμεία στους ΕΜΘ.

Ο Βουλευτής ρωτάει τους Υπουργούς αν θα υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των Υπουργείων για τον χειρισμό του συγκεκριμένου θέματος κι αν υπάρχει στις προθέσεις της Κυβέρνησης να επαναφέρει τη νομοθετική ρύθμιση, που δεν ψηφίστηκε τελικά τον Σεπτέμβριο του 2015.

Επίσης, αν δεν υπάρξει άλλη νομοθετική πρωτοβουλία προτίθενται οι Υπουργοί να αναλάβουν κάποια άλλη δράση ή ενέργεια για να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ΕΜΘ;

Αναλυτικά η Ερώτηση

“Το 2018 έχει κηρυχτεί από το ΥΠΕΘΑ ως «έτος μέριμνας προσωπικού», αλλά φαίνεται ότι αυτό ισχύει μόνο τυπικά κι όχι ουσιαστικά…
Κι αυτό γιατί στην περίπτωση των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) διαπιστώνεται ασάφεια και ασυνεννοησία σχετικά με την απόδοση ή μη των κρατήσεων επικουρικής ασφάλισης ΙΚΑ/ΕΤΕΑΜ, από τα Μετοχικά Ταμεία στους Εθελοντές Μακράς Θητείας.
Χωρίς καμία δική τους ευθύνη οι ΕΜΘ έχουν εμπλακεί σε ένα κυκεώνα νόμων και ρυθμίσεων, δίχως να έχει ξεκαθαρίσει από τα αρμόδια Υπουργεία το ζήτημα των κρατήσεών τους.
Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2984/02 και Ν.3257/2004 προβλέπεται ότι «Οι εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας  του Ν. 1848/89 που είχαν καταταγεί στις Ε Δ μέχρι την 31/12/1992, καθίστανται από τη  μετάταξή τους ως εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των ΕΔ, χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης κράτησης. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΙΚΑ και στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης».
Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2984/02 προβλέπεται ότι «Οι εθελοντές και εθελόντριες του Ν. 1848/89 που έχουν καταταγεί στις ΕΔ μετά την 1/1/1993, υπάγονται στην ασφάλιση του Δημοσίου και καθίστανται μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και Ταμείων Αλληλοβοηθείας των Κλάδων των ΕΔ».
Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 3865/10, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4024/11 προβλέπεται ότι «ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας του Ν.1848/1989 που διανύθηκε στις ΕΔ με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης ή Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης…………….και για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας». Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο και τα Μετοχικά Ταμεία κατά περίπτωση, εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης».
Για να φτάσουμε και στον Σεπτέμβριο του 2015, όπου το Υπουργείο Οικονομικών, λόγω αρμοδιότητας, συμπεριέλαβε σε σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Β.τ.Ε, ρύθμιση σύμφωνα με την οποία στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3865/10 προστίθεται εδάφιο με το οποίο προβλέπεται «Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις ΕΔ, κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους…. ».
Τελικά, η ως άνω ρύθμιση δεν ψηφίστηκε και παραμένει το ομιχλώδες τοπίο σχετικά με την απόδοση ή μη των κρατήσεων επικουρικής ασφάλισης ΙΚΑ/ΕΤΕΑΜ, από τα Μετοχικά Ταμεία στους ΕΜΘ.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε,
  1. Θα υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των Υπουργείων σας σχετικά με την αρμοδιότητα χειρισμού του θέματος;
  2. Σκοπεύετε και πότε ακριβώς να επαναφέρετε την νομοθετική ρύθμιση, την οποία δεν ψηφίσατε τελικά τον Σεπτέμβριο του έτους 2015;
  3. Εάν δεν αναλάβετε άμεση νομοθετική πρωτοβουλία επίλυσης του υπόψη θέματος, σκοπεύετε να αναλάβετε άλλη δράση – ενέργεια στην κατεύθυνση οριστικής λύσης, προκειμένου οι ΕΜΘ να γνωρίζουν ποιες θα είναι οι περαιτέρω ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν;”.

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Οι διαφορές κράτησης για υγειονομική περίθαλψη συνταξιούχων που απεβίωσαν πριν από την πληρωμή σύνταξης μηνός Δεκεμβρίου 2017,
θα επιστραφούν στα μέλη της οικογένειάς τους στα οποία μεταβιβάστηκε η σύνταξη.
Η επιστροφή θα γίνει την ίδια ημερομηνία με την καταβολή σύνταξης μηνός Απριλίου 2018 και στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό.
Ύστερα από τα παραπάνω, δεν υπάρχει λόγος υποβολής σχετικών αιτήσεων στην Υπηρεσία Συντάξεων.

Ενημέρωση Μερισματούχων επί Αιτημάτων Επιστροφής Αχρεωστήτως Παρακρατηθέντων Ποσών.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
                                                                                                        Διεύθυνση Λογιστικού
                                                                                                        Τμήμα Μετόχων
                                                                                                        Αθήνα, 14/3/2018  

                                
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Μερισματούχων επί Αιτημάτων Επιστροφής Αχρεωστήτως Παρακρατηθέντων Ποσών.
1. Κατόπιν κατάθεσης αιτήσεων μερισματούχων του ΜΤΝ, με τις οποίες αιτούνται την επιστροφή ποσών ως μη ορθώς παρακρατηθέντων, σας γνωρίζουμε ότι, το μέρισμα που χορηγεί το Ταμείο δεν υπόκειται στην εισφορά υγειονομικής περίθαλψης του ν. 4334/2015, στην ειδική εισφορά συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης του ν. 3986/2011 και επιπλέον δεν υπάγεται στις διατάξεις περί αναπροσαρμογής της κύριας ή επικουρικής  σύνταξης του ν. 4387/2016. Συνεπώς δεν υφίσταται ζήτημα επιστροφής αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών.
2.    Επιπροσθέτως όσον αφορά αιτήματα για διακοπή κρατήσεων του ν. 4093/2012, γνωρίζεται ότι :
       α.  Το χορηγούμενο μέρισμα ΜΤΝ δεν προσδιορίζεται και δεν επηρεάζεται από το ύψος των αποδοχών ενέργειας των στρατιωτικών και ειδικότερα δεν υπάγεται στις διατάξεις των νόμων 4093/2012 και 4307/2014 που αφορούν στη μείωση και στην αναπροσαρμογή τους.  
      β. Σχετικά με το μέτρο προοδευτικής μείωσης των συντάξεων (συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων) που εφαρμόζεται με βάση τις  συνδυασμένες διατάξεις της υποπαραγράφου Β3 και της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, δεν υφίσταται σχετική ενημέρωση / οδηγία από τους αρμόδιους φορείς περί αναστολής της ισχύος αυτών.

Αντιναύαρχος εα Δ. Χέλμης Π.Ν.
                                                                                       Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΝ

Ανακοίνωση σχετικά με τη Διακοπή Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, μετά από επικοινωνία με την ΗΔΙΚΑ, ανακοινώνει ότι προς το παρόν, δεν υπάρχουν οδηγίες από το αρμόδιο Υπουργείο για τη διακοπή παρακράτησης και την αναδρομική επιστροφή της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στους συνταξιούχους.
Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης
Γενικός Δντής

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Οδηγίες Εφαρμογής Άρθρου 20 ν.43872016 για Απασχόληση Συνταξιούχων λόγω Γήρατος

25 Μαρτίου 2018 στην Θεσσαλονίκη!!!Ειναι καθήκον μας να ειμαστε μαζί τους


Ενα τραγούδι για τον Αγγελο και το Δημήτρη!!Κουράγιο αδέλφια,γρήγορα θα 'ρθει η λευτεριά!!

Μουσική – Ερμηνεία : Νίκος Δρυμούσης

Στίχοι : Νίκος Θεοδωρόπουλος

Από το έργο : «Το Έπος του Αιγαίου»
video editing by : Haralampos Theodoropoulos [dynoharris]

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ-(ΜΗΝ ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΣ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣΠρος ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
      
Αξιότιμοι κύριοι

Την 06-02-2018 με την υπ.αριθμ.5/18 ανακοίνωσή σας αναφέρετε ότι (Μετά από τις προσφυγές των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών στο τριμελές Συμβούλιο συμμόρφωσης με τις Αποφάσεις του ΣτΕ ,για την μη συμμόρφωση της Διοίκησης με προηγούμενες Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ , που έκρινε αντισυνταγματικές τις μειώσεις μισθών και συντάξεων των
Ν.4093/12 και 4307/14 , το εν λόγω όργανο , αφού συνήλθε υπό την προεδρία του Προέδρου του ΣτΕ κ. Ν. Σακελλαρίου , με τις Αποφάσεις του 3 και 4/2018 έδωσε περιθώριο 8 μηνών στην Διοίκηση να αποκαταστήσει τους μισθούς και τις συντάξεις των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α. στο καθεστώς της 31-07-2012 και να επιστρέψει αναδρομικά περιόδου 1/8/12-1/1/17).

Ανατρέχοντας  στην υπ.αριθμ.4/2018 απόφαση της επιτροπής συμμόρφωσης του ΣτΕ  βλέπουμε ότι προσφυγή έχει κάνει η Π.Ο.Ε.Σ  και όχι οι Ενώσεις Αποστράτων!!!Για ποια δικαίωση των 3 Ενώσεων Αποστράτων γράφετε στην ανακοίνωση σας;Αφού την προσφυγή την έκανε η ΠΟΕΣ!!


Από το διαδίκτυο ενημερωθήκαμε ότι η  προσφυγή που κατέθεσαν οι ενώσεις αποστράτων ( ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ) στην επιτροπή συμμόρφωσης του ΣτΕ, για τη μη συμμόρφωση της Διοίκησης των αποφάσεων 1128/16 και 2192/14 που είχαν εκδοθεί κατά των ν.4307/14 και ν.4093/12, θα εκδικαζόταν στις 31-10-2017.Πήρε αναβολή όμως και ορίσθηκε νέα ημερομηνία συζήτησης της προσφυγής για τις 9-5-2018.


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας, που τα μέλη του είναι και μέλη σας σας απευθύνει το παρακάτω ερώτημα:
Για ποιο λόγο το Συντονιστικό των Ενώσεων Αποστράτων προέβη σε αυτήν την ανακοίνωση, από τη στιγμή που γνώριζε ότι η υπ.αριθμ.4/2018 απόφαση της επιτροπής συμμόρφωσης του ΣτΕ  δεν οφείλεται σε ενέργειές του; Ποιος ο σκοπός της ανακοίνωσης αυτής; Μήπως με την ανακοίνωση αυτή γίνεται προσπάθεια να καρπωθούν κάποιοι τους αγώνες και τις προσπάθειες κάποιων άλλων; Αν πράγματι έτσι είναι,τοτε δεν θεωρείτε ότι είναι επιλήψιμη πράξη που έχει σκοπό να παραπλανήσει τους ε.α στρατιωτικούςς ,ότι δήθεν κάποιοι αγωνίζονται ενώ στην πραγματικότητα  είναι απόντες;


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας καταδικάζει κάθε τέτοιου είδους παραπλανητική ενημέρωση από τις «θεσμικές» ενώσεις αποστράτων και ενώ κατανοούμε ότι είστε μέλη Δ.Σ  Ν.Π.Δ.Δ με ότι αυτό συνεπάγεται, σας παρακαλούμε να μην υποτιμάτε την νοημοσύνη μας

Εκ του Δ.ΣΣυλλαλητήριο στη Χίο την 18 Μαρτίου 2018 για τους 2 συναδελφους μας


Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Αναφορά του βουλευτή της Ν.Δ κ. Γεωργ.Καράογλου για διπλές εισφορές ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ και Μετοχικά Ταμεία απο τους ΕΜΘΑναφορά του βουλευτή της Ν.Δ κ. Γεωργ.Καράογλου  προς τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας.Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ,ο οποίος προτείνει τη θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα των εισφορών υπέρ των Μετοχικών Ταμείων, οι οποίες είχαν καταβληθεί κατά τη διάρκεια της καριέρας των Εθελοντών Μακράς Θητείας στις ένοπλες Δυνάμεις και αιτείται την επιστροφή των εν λόγω ποσών στους δικαιούχους ή την αναγνώριση επιπλέον χρόνου μετοχικής σχέσης με τα Μετοχικά Ταμεία.

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Πρόγραμμα Κοινωνικών Παροχών της "PICAR AEE" προς τους μετοχομερισματούχους του ΜΤΣΣτην Αθήνα σήμερα στις 5 Μαρ 2018  ημέρα Δευτέρα, η Επιτροπή που συνεστήθη σύμφωνα με το με αριθμό   1/01/25-01-2018 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ και αποτελείται από τους :

 -Ταξχο Αθανάσιο Δημητριάδη, Γενικό Δντή ΜΤΣ, ως Πρόεδρο.

 - Αντγο ε.α Γρηγόριο Αναγνώστου, Εκπρόσωπο ΕΛ.ΑΣ, ως μέλος.

 - Αντγο ε.α Βασίλειο Ροζή, Εκπρόσωπο ΕΑΑΣ, ως μέλος.

 - Γεώργιο Κορμά, Αντιπρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της   Πειραιώς Real Estate Α.Ε.,  ως μέλος.

 - Λεωνίδα Χαμοδράκα, Δικηγόρο, Μέλος Δ.Σ. της Πειραιώς Real Estate Α.Ε.,  ως μέλος.

 - Τατιάνα Τούντα, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Ανθρώπινο Δυναμικό & Οργανωσιακή Μάθηση Ομίλου  Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., ως μέλος.

- Θεόδωρο Τσουκάτο, Senior Director, Ανθρώπινο Δυναμικό & Οργανωσιακή Μάθηση Ομίλου – Αμοιβές, Εργασιακές Σχέσεις Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς  Α.Ε, ως μέλος,

συνήλθε με αντικείμενο:

 - Τη βράβευση δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2016, τέκνων μετοχομερισματούχων  του ΜΤΣ.

 - Τη βράβευση δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ΄ τάξη Λυκείου σχολικού έτους 2016, τέκνων μετοχομερισματούχων  του ΜΤΣ.

 - Τη βράβευση των πρωτευσάντων κατά την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές και τις Αστυνομικές Σχολές, σύνολο δώδεκα (12), έξι (6) πρώτοι με έτος εισαγωγής 2016 και έξι (6) δεύτεροι με έτος εισαγωγής 2016 τέκνων μετοχομερισματούχων  του ΜΤΣ.

 - Τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα (10) οικογένειες μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες.

  - Τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα πέντε (15) χρήζοντες βοηθείας μερισματούχους του ΜΤΣ.

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα ανωτέρω αποφάσισε τα εξής :

 Όσον αφορά τη βράβευση των δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ’ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2015-2016, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι, μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ τριάντα τεσσάρων (34) μαθητών με βαθμολογία είκοσι (20) (υπεράριθμοι), είναι οι παρακάτω :

          - ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ            

         - ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ         

         - ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                      

         - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ                         

         - ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ                

         - ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                              

         - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ       

         - ΔΟΥΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΠΟΛΥΤΙΜΗ           

         - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

         - ΦΕΡΦΕΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ                         

  Όσον αφορά τη βράβευση των δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ’ τάξη Λυκείου σχολικού έτους 2015-2016, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω και επελέγησαν ως εξής:

         - ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ     

         - ΒΑΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         

         - ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ            

         - ΠΟΛΙΧΡΟΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ              

         - ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                    

         - ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ             

         - ΧΟΝΔΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ      

         - ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ         

         - ΚΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ             

         - ΜΑΡΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ           

 Όσον αφορά τη βράβευση των δώδεκα (12) πρωτευσάντων κατά την κατάταξή τους στις Στρατιωτικές Σχολές το έτος 2016, τέκνων μετοχομερισματούχων  του ΜΤΣ, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω :

          - ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΟΣ ΠΑΡΗΣ  (1ος-Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων).                   

          - ΔΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (1η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων).                 

          - ΒΟΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (1η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής)

          -ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (1ος Αστυνομική Ακαδημία-Σχολή Αξιωματικών).                  

          - ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1η Σχολή Μονίμων Υπαξκων).

          - ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1η Σχολή Αστυφυλάκων)

          - ΜΑΛΟΝΤΖΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2ος Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων).

          - ΔΟΥΜΠΑ ΝΙΚΗ (2ος Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων).

          - ΜΑΡΩΣΗ ΜΑΡΙΑ (2ος Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής).

          - ΣΑΚΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (2ος Αστυνομική Ακαδημία-Σχολή Αξιωματικών).

          - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2η Σχολή Μονίμων Υπαξκων).

          - ΜΕΖΙΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (2η Σχολή Αστυφυλάκων)

Όσον αφορά τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δεκαπέντε (15) μερισματούχους χρήζοντες βοηθείας του ΜΤΣ η επιλογή έγινε με βάσει το δηλωθέν εισόδημα, το ποσοστό αναπηρίας και την πάθηση η δε επιτροπή θεώρησε σκόπιμο την εξαίρεση όσων είχαν λάβει αντίστοιχο βοήθημα στο παρελθόν και δικαιούχοι είναι οι παρακάτω:

         - ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                 

         - ΒΡΕΤΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                             

         - ΔΟΥΚΑΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ              

          - ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ             

          - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ         

          - ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ              

          - ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         

          - ΤΑΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

          - ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       

          - ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

          - ΜΠΙΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

          - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      

          - ΤΡΟΥΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

          - ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    

          - ΑΛΜΠΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ         

Όσον αφορά τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα (10) οικογένειες μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες, η επιλογή έγινε με βάσει το δηλωθέν εισόδημα, καθώς επίσης το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων και δικαιούχοι είναι οι παρακάτω:

          - ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΩΡΓΙΟΣ              

         - ΤΟΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ    

         - ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΕΝΗ         

         - ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              

         - ΝΑΝΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ            

         - ΚΑΝΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ         

         - ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ           

         - ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         

         - ΝΙΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                

          - ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ       

  Όσον αφορά την πρόσληψη δύο (2) αριστούχων αποφοίτων Λυκείου σχολικού έτους 2015-2016 και δύο (2) Πτυχιούχων, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, ως υπαλλήλων του Ομίλου Πειραιώς, η “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.” θα αποφασίσει βάσει των υφιστάμενων διαδικασιών για την πρόσληψη του προσωπικού. Οι καταστάσεις έχουν σταλεί στη Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με το Φ.611.1/65/20394/Σ.4434/16 Νοε 2017 έγγραφό μας για τις περαιτέρω ενέργειές σας.                                               ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Απο την εκπομπη του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" την 12η Μαρτιου 2018 απο την πλατεια της Ν.Ορεστιαδας(VIDEO)

Απο την εκπομπη του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" την 12η Μαρτιου 2018 απο την πλατεια της Ν.Ορεστιαδας

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

Συνάντηση ΔΣ ΠΣΑΕΜΘ με τον κ.Αν.Τομεάρχη Αμυνας της Ν.Δ κ.Αν.Δημοσχάκη

Την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπίας του  Π.Σ.Α.Ε.Μ.Θ αποτελούμενη απο τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ.Παναγιώτου Δημ. και την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου κ.Τοπαλίδου Κων. με τον Αν.Τομεάρχη Αμυνας της Νέας Δημοκρατίας βουλευτή Εβρου κ.Αναστ.Δημοσχάκη οπου τέθηκαν εκ μέρους του Συλλόγου τα θέματα που απασχολούν τους Εθελοντές Μακράς Θητείας(επιστροφή διπλων εισφορων ΕΤΕΑΜ-ΜΤΣ,παράνομη επιπρόσθετη κράτηση 2% υπέρ Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας,πρόβλημα με την αναγνώριση πραγματικής υπηρεσίας συναδέλφων της Π.Α με τον Ε.ΛΟ.Α.Α και βαθμολογικό).
Ο κυριος Δημοσχάκης αναγνώρισε το δίκαιο των αιτημάτων του Συλλόγου μας και υποσχέθηκε πως θα βοηθήσει αυτός και το κομμα του στην επίλυσή τους.