Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ-(ΜΗΝ ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΣ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣΠρος ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
      
Αξιότιμοι κύριοι

Την 06-02-2018 με την υπ.αριθμ.5/18 ανακοίνωσή σας αναφέρετε ότι (Μετά από τις προσφυγές των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών στο τριμελές Συμβούλιο συμμόρφωσης με τις Αποφάσεις του ΣτΕ ,για την μη συμμόρφωση της Διοίκησης με προηγούμενες Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ , που έκρινε αντισυνταγματικές τις μειώσεις μισθών και συντάξεων των
Ν.4093/12 και 4307/14 , το εν λόγω όργανο , αφού συνήλθε υπό την προεδρία του Προέδρου του ΣτΕ κ. Ν. Σακελλαρίου , με τις Αποφάσεις του 3 και 4/2018 έδωσε περιθώριο 8 μηνών στην Διοίκηση να αποκαταστήσει τους μισθούς και τις συντάξεις των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α. στο καθεστώς της 31-07-2012 και να επιστρέψει αναδρομικά περιόδου 1/8/12-1/1/17).

Ανατρέχοντας  στην υπ.αριθμ.4/2018 απόφαση της επιτροπής συμμόρφωσης του ΣτΕ  βλέπουμε ότι προσφυγή έχει κάνει η Π.Ο.Ε.Σ  και όχι οι Ενώσεις Αποστράτων!!!Για ποια δικαίωση των 3 Ενώσεων Αποστράτων γράφετε στην ανακοίνωση σας;Αφού την προσφυγή την έκανε η ΠΟΕΣ!!


Από το διαδίκτυο ενημερωθήκαμε ότι η  προσφυγή που κατέθεσαν οι ενώσεις αποστράτων ( ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ) στην επιτροπή συμμόρφωσης του ΣτΕ, για τη μη συμμόρφωση της Διοίκησης των αποφάσεων 1128/16 και 2192/14 που είχαν εκδοθεί κατά των ν.4307/14 και ν.4093/12, θα εκδικαζόταν στις 31-10-2017.Πήρε αναβολή όμως και ορίσθηκε νέα ημερομηνία συζήτησης της προσφυγής για τις 9-5-2018.


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας, που τα μέλη του είναι και μέλη σας σας απευθύνει το παρακάτω ερώτημα:
Για ποιο λόγο το Συντονιστικό των Ενώσεων Αποστράτων προέβη σε αυτήν την ανακοίνωση, από τη στιγμή που γνώριζε ότι η υπ.αριθμ.4/2018 απόφαση της επιτροπής συμμόρφωσης του ΣτΕ  δεν οφείλεται σε ενέργειές του; Ποιος ο σκοπός της ανακοίνωσης αυτής; Μήπως με την ανακοίνωση αυτή γίνεται προσπάθεια να καρπωθούν κάποιοι τους αγώνες και τις προσπάθειες κάποιων άλλων; Αν πράγματι έτσι είναι,τοτε δεν θεωρείτε ότι είναι επιλήψιμη πράξη που έχει σκοπό να παραπλανήσει τους ε.α στρατιωτικούςς ,ότι δήθεν κάποιοι αγωνίζονται ενώ στην πραγματικότητα  είναι απόντες;


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας καταδικάζει κάθε τέτοιου είδους παραπλανητική ενημέρωση από τις «θεσμικές» ενώσεις αποστράτων και ενώ κατανοούμε ότι είστε μέλη Δ.Σ  Ν.Π.Δ.Δ με ότι αυτό συνεπάγεται, σας παρακαλούμε να μην υποτιμάτε την νοημοσύνη μας

Εκ του Δ.ΣΣυλλαλητήριο στη Χίο την 18 Μαρτίου 2018 για τους 2 συναδελφους μας


Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Αναφορά του βουλευτή της Ν.Δ κ. Γεωργ.Καράογλου για διπλές εισφορές ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ και Μετοχικά Ταμεία απο τους ΕΜΘΑναφορά του βουλευτή της Ν.Δ κ. Γεωργ.Καράογλου  προς τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας.Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ,ο οποίος προτείνει τη θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα των εισφορών υπέρ των Μετοχικών Ταμείων, οι οποίες είχαν καταβληθεί κατά τη διάρκεια της καριέρας των Εθελοντών Μακράς Θητείας στις ένοπλες Δυνάμεις και αιτείται την επιστροφή των εν λόγω ποσών στους δικαιούχους ή την αναγνώριση επιπλέον χρόνου μετοχικής σχέσης με τα Μετοχικά Ταμεία.

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Πρόγραμμα Κοινωνικών Παροχών της "PICAR AEE" προς τους μετοχομερισματούχους του ΜΤΣΣτην Αθήνα σήμερα στις 5 Μαρ 2018  ημέρα Δευτέρα, η Επιτροπή που συνεστήθη σύμφωνα με το με αριθμό   1/01/25-01-2018 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ και αποτελείται από τους :

 -Ταξχο Αθανάσιο Δημητριάδη, Γενικό Δντή ΜΤΣ, ως Πρόεδρο.

 - Αντγο ε.α Γρηγόριο Αναγνώστου, Εκπρόσωπο ΕΛ.ΑΣ, ως μέλος.

 - Αντγο ε.α Βασίλειο Ροζή, Εκπρόσωπο ΕΑΑΣ, ως μέλος.

 - Γεώργιο Κορμά, Αντιπρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της   Πειραιώς Real Estate Α.Ε.,  ως μέλος.

 - Λεωνίδα Χαμοδράκα, Δικηγόρο, Μέλος Δ.Σ. της Πειραιώς Real Estate Α.Ε.,  ως μέλος.

 - Τατιάνα Τούντα, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Ανθρώπινο Δυναμικό & Οργανωσιακή Μάθηση Ομίλου  Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., ως μέλος.

- Θεόδωρο Τσουκάτο, Senior Director, Ανθρώπινο Δυναμικό & Οργανωσιακή Μάθηση Ομίλου – Αμοιβές, Εργασιακές Σχέσεις Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς  Α.Ε, ως μέλος,

συνήλθε με αντικείμενο:

 - Τη βράβευση δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2016, τέκνων μετοχομερισματούχων  του ΜΤΣ.

 - Τη βράβευση δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ΄ τάξη Λυκείου σχολικού έτους 2016, τέκνων μετοχομερισματούχων  του ΜΤΣ.

 - Τη βράβευση των πρωτευσάντων κατά την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές και τις Αστυνομικές Σχολές, σύνολο δώδεκα (12), έξι (6) πρώτοι με έτος εισαγωγής 2016 και έξι (6) δεύτεροι με έτος εισαγωγής 2016 τέκνων μετοχομερισματούχων  του ΜΤΣ.

 - Τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα (10) οικογένειες μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες.

  - Τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα πέντε (15) χρήζοντες βοηθείας μερισματούχους του ΜΤΣ.

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα ανωτέρω αποφάσισε τα εξής :

 Όσον αφορά τη βράβευση των δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ’ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2015-2016, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι, μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ τριάντα τεσσάρων (34) μαθητών με βαθμολογία είκοσι (20) (υπεράριθμοι), είναι οι παρακάτω :

          - ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ            

         - ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ         

         - ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                      

         - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ                         

         - ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ                

         - ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                              

         - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ       

         - ΔΟΥΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΠΟΛΥΤΙΜΗ           

         - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

         - ΦΕΡΦΕΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ                         

  Όσον αφορά τη βράβευση των δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ’ τάξη Λυκείου σχολικού έτους 2015-2016, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω και επελέγησαν ως εξής:

         - ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ     

         - ΒΑΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         

         - ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ            

         - ΠΟΛΙΧΡΟΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ              

         - ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                    

         - ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ             

         - ΧΟΝΔΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ      

         - ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ         

         - ΚΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ             

         - ΜΑΡΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ           

 Όσον αφορά τη βράβευση των δώδεκα (12) πρωτευσάντων κατά την κατάταξή τους στις Στρατιωτικές Σχολές το έτος 2016, τέκνων μετοχομερισματούχων  του ΜΤΣ, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω :

          - ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΟΣ ΠΑΡΗΣ  (1ος-Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων).                   

          - ΔΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (1η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων).                 

          - ΒΟΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (1η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής)

          -ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (1ος Αστυνομική Ακαδημία-Σχολή Αξιωματικών).                  

          - ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1η Σχολή Μονίμων Υπαξκων).

          - ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1η Σχολή Αστυφυλάκων)

          - ΜΑΛΟΝΤΖΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2ος Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων).

          - ΔΟΥΜΠΑ ΝΙΚΗ (2ος Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων).

          - ΜΑΡΩΣΗ ΜΑΡΙΑ (2ος Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής).

          - ΣΑΚΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (2ος Αστυνομική Ακαδημία-Σχολή Αξιωματικών).

          - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2η Σχολή Μονίμων Υπαξκων).

          - ΜΕΖΙΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (2η Σχολή Αστυφυλάκων)

Όσον αφορά τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δεκαπέντε (15) μερισματούχους χρήζοντες βοηθείας του ΜΤΣ η επιλογή έγινε με βάσει το δηλωθέν εισόδημα, το ποσοστό αναπηρίας και την πάθηση η δε επιτροπή θεώρησε σκόπιμο την εξαίρεση όσων είχαν λάβει αντίστοιχο βοήθημα στο παρελθόν και δικαιούχοι είναι οι παρακάτω:

         - ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                 

         - ΒΡΕΤΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                             

         - ΔΟΥΚΑΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ              

          - ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ             

          - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ         

          - ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ              

          - ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         

          - ΤΑΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

          - ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       

          - ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

          - ΜΠΙΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

          - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      

          - ΤΡΟΥΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

          - ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    

          - ΑΛΜΠΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ         

Όσον αφορά τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα (10) οικογένειες μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες, η επιλογή έγινε με βάσει το δηλωθέν εισόδημα, καθώς επίσης το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων και δικαιούχοι είναι οι παρακάτω:

          - ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΩΡΓΙΟΣ              

         - ΤΟΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ    

         - ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΕΝΗ         

         - ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              

         - ΝΑΝΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ            

         - ΚΑΝΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ         

         - ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ           

         - ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         

         - ΝΙΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                

          - ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ       

  Όσον αφορά την πρόσληψη δύο (2) αριστούχων αποφοίτων Λυκείου σχολικού έτους 2015-2016 και δύο (2) Πτυχιούχων, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, ως υπαλλήλων του Ομίλου Πειραιώς, η “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.” θα αποφασίσει βάσει των υφιστάμενων διαδικασιών για την πρόσληψη του προσωπικού. Οι καταστάσεις έχουν σταλεί στη Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με το Φ.611.1/65/20394/Σ.4434/16 Νοε 2017 έγγραφό μας για τις περαιτέρω ενέργειές σας.                                               ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Απο την εκπομπη του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" την 12η Μαρτιου 2018 απο την πλατεια της Ν.Ορεστιαδας(VIDEO)

Απο την εκπομπη του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" την 12η Μαρτιου 2018 απο την πλατεια της Ν.Ορεστιαδας

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

Συνάντηση ΔΣ ΠΣΑΕΜΘ με τον κ.Αν.Τομεάρχη Αμυνας της Ν.Δ κ.Αν.Δημοσχάκη

Την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπίας του  Π.Σ.Α.Ε.Μ.Θ αποτελούμενη απο τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ.Παναγιώτου Δημ. και την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου κ.Τοπαλίδου Κων. με τον Αν.Τομεάρχη Αμυνας της Νέας Δημοκρατίας βουλευτή Εβρου κ.Αναστ.Δημοσχάκη οπου τέθηκαν εκ μέρους του Συλλόγου τα θέματα που απασχολούν τους Εθελοντές Μακράς Θητείας(επιστροφή διπλων εισφορων ΕΤΕΑΜ-ΜΤΣ,παράνομη επιπρόσθετη κράτηση 2% υπέρ Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας,πρόβλημα με την αναγνώριση πραγματικής υπηρεσίας συναδέλφων της Π.Α με τον Ε.ΛΟ.Α.Α και βαθμολογικό).
Ο κυριος Δημοσχάκης αναγνώρισε το δίκαιο των αιτημάτων του Συλλόγου μας και υποσχέθηκε πως θα βοηθήσει αυτός και το κομμα του στην επίλυσή τους.


Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Χορηγίες της Τράπεζας Πειραιώς και βοηθήματα του κληροδοτήματος Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

 ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

                                                  Αθήνα, 01 Μαρ 2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2018)

ΘΕΜΑ:        Χορηγίες της «Τράπεζας Πειραιώς» Και Βοηθήματα του Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη».

ΓΕΝΙΚΑ

          Ανακοινώνεται ότι, οι μετοχομερισματούχοι του Ταμείου μας (Στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α. και Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ που ανήκουν στην πρώην Χωροφυλακή, ε.ε. και ε.α.) και τα τέκνα τους μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον, μέχρι 31 Μαΐου 2018, για τη συμμετοχή τους στα παρακάτω προγράμματα:
         
1.       Χορηγίες  «Τράπεζας Πειραιώς»

                   α.       Βράβευση (με 550,00 €, έκαστος) δέκα μαθητών που αρίστευσαν (βαθμός άνω του 19) στην Γ’ τάξη Γυμνασίου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού) κατά φθίνουσα κλίμακα, το έτος 2017 (Σχολικό έτος 2016 - 2017). Σύνολο 5.500,00 €.

                   β.       Βράβευση (με 550,00 €, έκαστος) δέκα μαθητών που αρίστευσαν (βαθμός άνω του 19) στην Γ’ τάξη Λυκείου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού) κατά φθίνουσα κλίμακα, το έτος 2017 (Σχολικό έτος 2016 - 2017). Σύνολο 5.500,00 €.
                   γ.       Βράβευση (με 2.300,00 €, έκαστος) έξι σπουδαστών, τέκνα μετοχομερισματούχων που επρώτευσαν κατά την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές (Σ.Σ.Ε., Σ.Σ.Α.Σ., Σ.Α.Ν., Σ.Μ.Υ.) και στις Αστυνομικές Σχολές (Σχολή Αξκών, Σχολή Αστυφυλάκων) μετά από Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2017 και βράβευση (με 1.000,00 €, έκαστος) για τους έξι δεύτερους αντίστοιχα. Σύνολο 19.800,00 €.

                   δ.       Ενίσχυση (με 550,00 €, έκαστος) δέκα πέντε μερισματούχων, οι οποίοι χρήζουν οικονομικής βοήθειας, κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Σύνολο 8.250,00 €.

                   ε.       Ενίσχυση (με 1.000,00 €, έκαστη) δέκα οικογενειών μετοχομερισματούχων, που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες, κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Σύνολο 10.000,00 €.

                   στ.      Ετήσια πρόσληψη, βάσει των υφισταμένων διαδικασιών, στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς δύο αριστούχων Λυκείου (βαθμός άνω του 19) με επιλογή από το σύνολο των ενδιαφερομένων, ως υπαλλήλων του Ομίλου.
./.

                   ζ.     Ετήσια πρόσληψη, βάσει των υφισταμένων διαδικασιών, στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς δύο αριστούχων Πανεπιστημίου (βαθμός άνω του 8 ½ ή ισοδύναμος), οικονομικής κατεύθυνσης, ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου) με επιλογή από το σύνολο των ενδιαφερομένων, ως υπαλλήλων του Ομίλου.

2.       Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» (Aφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)

                   α.       Διάθεση χρηματικού ποσού, αναλόγως των ετησίων καθαρών εσόδων του Κληροδοτήματος, σε δέκα (10) τέκνα Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, μετά από κλήρωση. Το μοναδικό κριτήριο είναι η λήψη Βοηθήματος Επαγγελματικής ή Οικογενειακής Αυτοτέλειας (ΒΟEΑ), λόγω συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας τους, εντός του έτους 2017. Σημειώνεται ότι, τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων τέκνων θα προσκομισθούν από την Δνση Παροχών/Τμήμα Ειδικών Παροχών του ΜΤΣ (Δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης).

                   β.       Βράβευση, αναλόγως των ετησίων καθαρών εσόδων του Κληροδοτήματος, δέκα (10) μαθητών Γ΄ τάξης Δημοσίου Λυκείου Εσωτερικού, τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, που έχουν αποφοιτήσει το έτος 2017 (Σχολικό έτος 2016 -2017) και έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία από 19 και άνω, κατά φθίνουσα κλίμακα, μετά από κλήρωση.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ
ΜΤΣ

3.       Υπηρεσία υποβολής :      MΤΣ (Δνση Περιουσίας).

4.       Χρόνος υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών:    Μέχρι της 31 Μαΐου 2018 (ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου ή ημερομηνία διαβιβαστικού Μονάδας – Υπηρεσίας).

                                                   
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΥΠΑΡΗ» (Aφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)


          5.       Δικαιολογητικά για τη βράβευση των μαθητών Γ’ Τάξης Δημοσίου Λυκείου Εσωτερικού:

                   α.       Αίτηση του τέκνου ή του μετοχομερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού.

                   β.       Αντίγραφο του Απολυτηρίου Γ’ Τάξης Δημοσίου Λυκείου Εσωτερικού (Σχολικό Έτος 2016-2017).                            

ΧΟΡΗΓΙΕΣ «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (Αφορά τους Στρατιωτικούς του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α. και Αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ που ανήκουν στην πρώην Χωροφυλακή, ε.ε. και ε.α.)

          6.       Δικαιολογητικά για τη βράβευση των σπουδαστών που επρώτευσαν κατά την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές - Αστυνομικές Σχολές:                        
                   α.       Συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση η οποία θα αποσταλεί από τις Σχολές απευθείας στο ΜΤΣ με πλήρη στοιχεία εισαχθέντων (ονοματεπώνυμο, μόρια εισαγωγής, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, όνομα γονέα που είναι μετοχομερισματούχος διευκρινίζοντας ΑΓΜ αν είναι στην ενέργεια και Αριθμό Φακέλου ΜΤΣ στην περίπτωση που είναι μερισματούχος).

                   β.       Δεν απαιτείται αίτηση των ενδιαφερομένων.
                                                   
          7.       Δικαιολογητικά για τη βράβευση των μαθητών Γ’ Γυμνασίου – Γ΄Λυκείου:

                   α.       Αίτηση του τέκνου ή του μετοχομερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού.

                   β.       Αντίγραφο του απολυτηρίου.

          8.      Δικαιολογητικά για την ενίσχυση όσων χρήζουν βοήθειας:

     α.    Αίτηση του μερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού, αριθμός φακέλου ΜΤΣ, αιτία που αιτείται χρηματικής ενίσχυσης, κ.λ.π.

β.    Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο πλευρών).

γ.     Απόφαση, Υγειονομικής Επιτροπής ή Πρόσφατη Ιατρική βεβαίωση περί της ασθένειάς τους και κάθε άλλο έγγραφο που θα συνεπικουρεί τα αναγραφόμενα στην αίτηση.
    
     δ.    Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Δήλωσης Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2016.

     ε.     Πρόσφατο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών (για τους ασφαλισμένους στα Ταμεία της πρώην Χωροφυλακής).

           9.      Δικαιολογητικά για την ενίσχυση των οικογενειών που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες:

     α.    Αίτηση του μετοχομερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού, αριθμό μητρώου ή αριθμό φακέλου μερισματούχου ΜΤΣ, αιτία που αιτείται χρηματικής ενίσχυσης, κ.λ.π.
                                  
β.    Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο πλευρών).

γ.     Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή Πρόσφατη Ιατρική βεβαίωση περί της ασθένειάς τους και κάθε άλλο έγγραφο που θα συνεπικουρεί τα αναγραφόμενα στην αίτηση.

δ.    Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Δήλωσης Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2016.

ε.     Πρόσφατο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών (για τους ασφαλισμένους στα Ταμεία της πρώην Χωροφυλακής).

          10.     Δικαιολογητικά για την πρόσληψη στην Τράπεζα:

     α.    Αίτηση του ενδιαφερομένου.

     β.    Βιογραφικό του ενδιαφερομένου.

     γ.     Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, κλπ).                                              
                               

ΔΙΑΦΟΡΑ (Έλεγχος - Αξιολόγηση Δικαιολογητικών)


          11.     Με μέριμνα του ΜΤΣ θα συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, τα οποία στη συνέχεια θα παραπεμφθούν για αξιολόγηση σε Επιτροπές (θα συμμετέχουν κατά περίπτωση και εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ και Ε.Α.Α.Σ), για την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων, πλην αυτών που αφορούν την  πρόσληψη στις Εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

          12.     Σε περιπτώσεις μερισματούχων που χρήζουν οικονομικής βοήθειας ή μετοχομερισματούχων που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες θα λαμβάνεται υπ’ όψιν εκτός των δικαιολογητικών και η τυχόν καταβολή της ίδιας χορηγίας τα προηγούμενα χρόνια.
           
13.     Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την επιλογή αυτών που θα προσλαμβάνονται από τις Εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, θα γίνεται με το σύστημα επιλογής και προσλήψεων του εν λόγω Ομίλου, που ισχύει για όλους.
         
          14.     Το υπόδειγμα της αίτησης δικαιούχων, μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΤΣ https://mts.army.gr ή από τα αρμόδια γραφεία του ΜΤΣ.

          15.     Επισημαίνεται ότι, κανείς δεν μπορεί να βραβευθεί το ίδιο έτος για περισσότερες από μία χορηγίες.

16.     Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στα γραφεία μας, στην οδό Κολοκοτρώνη 13 Αθήνα, ΤΚ 10562, στα παρακάτω τηλέφωνα:
                                                   
α.       Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» Τηλ.: 2111048228.
                                  
β.       Χορηγίες Τράπεζας Πειραιώς  Τηλ.: 2111048237.

                                                  
                                            Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης
                                                           Γενικός  ΔντήςΝεα επιστολή προς κ.Υπουργο Εθνικής Αμυνας για διπλές εισφορές ΙΚΑ


Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων
Εθελοντών Μακράς Θητείας
Αναγεννήσεως 184        
ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα
www.emth.gr
e-mail: psaemth.gr@gmail.com
Ορεστιάδα 1  Μαρτίου  2018
ΠΡΟΣ
            Τον κ. Υπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
 

  Θέλουμε να σας θέσουμε για ακόμα μία φορά το θέμα με τις διπλές εισφορές των Εθελοντών Μακράς Θητείας ,το οποίο πλέον αγγίζει τα όρια του εμπαιγμού από πλευράς των συναρμοδίων υπουργείων.

Το Υπ.Οικονομικών με το ΑΠ 1615/2016 -17 Φεβρ,2017 μας ενημέρωσε ότι πλέον το Υπουργείο Εργασίας,Κοιν.Αφαλισης και Αλληλεγγύης είναι  υπεύθυνο για την προώθηση νομοθετικής πρωτοβουλίας για την επίλυση του θέματος αυτού.

Όταν απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Εργασίας,Κοιν.Αφαλισης και Αλληλεγγύης μετά από το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικων,αυτό μας απάντησε με το υπ.αριθμ.Φ.20021/57647/Δ15/16.969/15 Δεκ.2017 έγγραφό του ότι υπευθυνο είναι το Υπουργειο Εθνικής Αμυνας για την προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης.
Το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας  στο οποίο απευθυνθήκαμε κατόπιν,με το Φ.900α/1428//15789/2 Φεβρ.2018/ΥΠΕΘΑ/Γ.Ν.Π/Τ.Κ.Ε μας λέει ότι αρμόδια είναι τα αλλα δύο υπουργεία!!!

Όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά η κατάσταση αυτά αγγίζει τα όρια του εμπαιγμού απέναντι μας μιας και το ένα Υπουργείο παραπέμπει στο άλλο και ως εκ τούτου  θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε όπως μας κάνετε γνωστό εάν προτίθεστε σε συνεργασία με τα άλλα δύο συναρμόδια υπουργεία να   προβείτε στην   παρακάτω νομοθετική ρύθμιση «Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, από τότε που ίσχυσε , ως εξής:«Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται, από το ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, αποδίδονται στους ίδιους από τα Ταμεία αυτά η αλλιώς αναγνωρίζεται επιπλέον χρόνος μετοχικής σχέσης με τα Μετοχικά Ταμεία 5 ετών .»  όπως αναγράφονταν και στο κατατεθέν ΣΝ του Υπ.Οικονομικών της 18/9/2015 το οποίο συνοδευόταν από θετικές εισηγητικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου(1η συνεδρίαση Ελεγκτ.Συνεδρίου της 3 Ιουνίου 2015) και την υπ.αριθμ.74/16/2015  Έκθεση του Γεν.Λογιστηρίου του Κράτους ,καθώς και στην Αιτιολογική έκθεση του παραπάνω Σ.Ν με τις υπογραφές όλων των συναρμοδίων Υπουργών(Οικονομικων,Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης και Εθν.Αμυνας), ώστε επιτέλους να δοθεί ένα τέλος στον εμπαιγμό  που γίνεται σε βάρος των Εθελοντών Μακράς Θητείας.

                                          
Με τιμή

Για το Δ.ΣΠαναγιώτου Δημήτριος                                             Καραγιάννης Χαράλαμπος
       Πρόεδρος                                                                    Γραμματέας