Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Ασάφειες και έλλειψη συνεννόησης από τα αρμόδια Υπουργεία για τις κρατήσεις ΙΚΑ/ΕΤΑΜ των ΕΜΘ στα Μετοχικά Ταμεία – Κατάθεση Ερώτησης


Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Οικονομικών κατέθεσε σήμερα (23/03) ο Βουλευτής Έβρου και Αναπλ. Τομεάρχης Άμυνας της Ν Δ, Αναστάσιος Δημοσχάκης, σχετικά με τις ασάφειες και τις ασυνεννοησίες που παρατηρούνται για την απόδοση ή μη των κρατήσεων επικουρικής ασφάλισης ΙΚΑ/ΕΤΕΑΜ από τα Μετοχικά Ταμεία στους Εθελοντές Μακράς Θητείας.

Όπως αναφέρεται και στη γραπτή Ερώτηση οι Εθελοντές Μακράς Θητείας, χωρίς καμία ευθύνη τους, έχουν εμπλακεί σε ένα κυκεώνα νόμων και ρυθμίσεων, δίχως να έχει ξεκαθαρίσει από τα αρμόδια Υπουργεία το ζήτημα των κρατήσεών τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Σεπτέμβριο του 2015, στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»,  είχε συμπεριληφθεί η σχετική ρύθμιση, που θα έλυνε μια και καλή το πρόβλημά τους, αλλά δεν ψηφίστηκε τελικά. Με αποτέλεσμα να παραμένει το ομιχλώδες τοπίο σχετικά με την απόδοση ή μη των κρατήσεων επικουρικής ασφάλισης ΙΚΑ/ΕΤΕΑΜ, από τα Μετοχικά Ταμεία στους ΕΜΘ.

Ο Βουλευτής ρωτάει τους Υπουργούς αν θα υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των Υπουργείων για τον χειρισμό του συγκεκριμένου θέματος κι αν υπάρχει στις προθέσεις της Κυβέρνησης να επαναφέρει τη νομοθετική ρύθμιση, που δεν ψηφίστηκε τελικά τον Σεπτέμβριο του 2015.

Επίσης, αν δεν υπάρξει άλλη νομοθετική πρωτοβουλία προτίθενται οι Υπουργοί να αναλάβουν κάποια άλλη δράση ή ενέργεια για να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ΕΜΘ;

Αναλυτικά η Ερώτηση

“Το 2018 έχει κηρυχτεί από το ΥΠΕΘΑ ως «έτος μέριμνας προσωπικού», αλλά φαίνεται ότι αυτό ισχύει μόνο τυπικά κι όχι ουσιαστικά…
Κι αυτό γιατί στην περίπτωση των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) διαπιστώνεται ασάφεια και ασυνεννοησία σχετικά με την απόδοση ή μη των κρατήσεων επικουρικής ασφάλισης ΙΚΑ/ΕΤΕΑΜ, από τα Μετοχικά Ταμεία στους Εθελοντές Μακράς Θητείας.
Χωρίς καμία δική τους ευθύνη οι ΕΜΘ έχουν εμπλακεί σε ένα κυκεώνα νόμων και ρυθμίσεων, δίχως να έχει ξεκαθαρίσει από τα αρμόδια Υπουργεία το ζήτημα των κρατήσεών τους.
Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2984/02 και Ν.3257/2004 προβλέπεται ότι «Οι εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας  του Ν. 1848/89 που είχαν καταταγεί στις Ε Δ μέχρι την 31/12/1992, καθίστανται από τη  μετάταξή τους ως εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των ΕΔ, χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης κράτησης. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΙΚΑ και στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης».
Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2984/02 προβλέπεται ότι «Οι εθελοντές και εθελόντριες του Ν. 1848/89 που έχουν καταταγεί στις ΕΔ μετά την 1/1/1993, υπάγονται στην ασφάλιση του Δημοσίου και καθίστανται μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και Ταμείων Αλληλοβοηθείας των Κλάδων των ΕΔ».
Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 3865/10, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4024/11 προβλέπεται ότι «ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας του Ν.1848/1989 που διανύθηκε στις ΕΔ με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης ή Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης…………….και για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας». Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο και τα Μετοχικά Ταμεία κατά περίπτωση, εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης».
Για να φτάσουμε και στον Σεπτέμβριο του 2015, όπου το Υπουργείο Οικονομικών, λόγω αρμοδιότητας, συμπεριέλαβε σε σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Β.τ.Ε, ρύθμιση σύμφωνα με την οποία στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3865/10 προστίθεται εδάφιο με το οποίο προβλέπεται «Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις ΕΔ, κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους…. ».
Τελικά, η ως άνω ρύθμιση δεν ψηφίστηκε και παραμένει το ομιχλώδες τοπίο σχετικά με την απόδοση ή μη των κρατήσεων επικουρικής ασφάλισης ΙΚΑ/ΕΤΕΑΜ, από τα Μετοχικά Ταμεία στους ΕΜΘ.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε,
  1. Θα υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των Υπουργείων σας σχετικά με την αρμοδιότητα χειρισμού του θέματος;
  2. Σκοπεύετε και πότε ακριβώς να επαναφέρετε την νομοθετική ρύθμιση, την οποία δεν ψηφίσατε τελικά τον Σεπτέμβριο του έτους 2015;
  3. Εάν δεν αναλάβετε άμεση νομοθετική πρωτοβουλία επίλυσης του υπόψη θέματος, σκοπεύετε να αναλάβετε άλλη δράση – ενέργεια στην κατεύθυνση οριστικής λύσης, προκειμένου οι ΕΜΘ να γνωρίζουν ποιες θα είναι οι περαιτέρω ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν;”.

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Οι διαφορές κράτησης για υγειονομική περίθαλψη συνταξιούχων που απεβίωσαν πριν από την πληρωμή σύνταξης μηνός Δεκεμβρίου 2017,
θα επιστραφούν στα μέλη της οικογένειάς τους στα οποία μεταβιβάστηκε η σύνταξη.
Η επιστροφή θα γίνει την ίδια ημερομηνία με την καταβολή σύνταξης μηνός Απριλίου 2018 και στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό.
Ύστερα από τα παραπάνω, δεν υπάρχει λόγος υποβολής σχετικών αιτήσεων στην Υπηρεσία Συντάξεων.

Ενημέρωση Μερισματούχων επί Αιτημάτων Επιστροφής Αχρεωστήτως Παρακρατηθέντων Ποσών.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
                                                                                                        Διεύθυνση Λογιστικού
                                                                                                        Τμήμα Μετόχων
                                                                                                        Αθήνα, 14/3/2018  

                                
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Μερισματούχων επί Αιτημάτων Επιστροφής Αχρεωστήτως Παρακρατηθέντων Ποσών.
1. Κατόπιν κατάθεσης αιτήσεων μερισματούχων του ΜΤΝ, με τις οποίες αιτούνται την επιστροφή ποσών ως μη ορθώς παρακρατηθέντων, σας γνωρίζουμε ότι, το μέρισμα που χορηγεί το Ταμείο δεν υπόκειται στην εισφορά υγειονομικής περίθαλψης του ν. 4334/2015, στην ειδική εισφορά συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης του ν. 3986/2011 και επιπλέον δεν υπάγεται στις διατάξεις περί αναπροσαρμογής της κύριας ή επικουρικής  σύνταξης του ν. 4387/2016. Συνεπώς δεν υφίσταται ζήτημα επιστροφής αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών.
2.    Επιπροσθέτως όσον αφορά αιτήματα για διακοπή κρατήσεων του ν. 4093/2012, γνωρίζεται ότι :
       α.  Το χορηγούμενο μέρισμα ΜΤΝ δεν προσδιορίζεται και δεν επηρεάζεται από το ύψος των αποδοχών ενέργειας των στρατιωτικών και ειδικότερα δεν υπάγεται στις διατάξεις των νόμων 4093/2012 και 4307/2014 που αφορούν στη μείωση και στην αναπροσαρμογή τους.  
      β. Σχετικά με το μέτρο προοδευτικής μείωσης των συντάξεων (συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων) που εφαρμόζεται με βάση τις  συνδυασμένες διατάξεις της υποπαραγράφου Β3 και της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, δεν υφίσταται σχετική ενημέρωση / οδηγία από τους αρμόδιους φορείς περί αναστολής της ισχύος αυτών.

Αντιναύαρχος εα Δ. Χέλμης Π.Ν.
                                                                                       Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΝ

Ανακοίνωση σχετικά με τη Διακοπή Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, μετά από επικοινωνία με την ΗΔΙΚΑ, ανακοινώνει ότι προς το παρόν, δεν υπάρχουν οδηγίες από το αρμόδιο Υπουργείο για τη διακοπή παρακράτησης και την αναδρομική επιστροφή της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στους συνταξιούχους.
Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης
Γενικός Δντής